Geen advies (Execution Only)

Mocht u via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact met ons opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Hoe werkt het afsluiten van een verzekering:

  • U maakt op onze website een berekening van een door u gekozen verzekering;
  • U vult alle vragen in en Eerdmans gaat dan uw aanvraag beoordelen;
  • Mocht de aanvraag worden geaccepteerd dan ontvangt u de polis per e-mail;
  • In de situatie dat u de verzekering niet wil laten ingaan, heeft u na ontvangst van de polis een termijn van 14 dagen om de verzekering te beëindigen per ingangsdatum. De verzekering heeft dan niet gelopen en er is in die periode geen dekking geweest.