Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Verzekerde dekkingen bootverzekering

Wat omvat de casco dekking?

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere gebeurtenis zoals bij verlies, brand, diefstal, grondberoering, zinken, explosie of storm.

Wat dekt de aansprakelijkheid?

U bent tot een bedrag van € 7.500.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan
anderen of andermans boot of spullen.

Wat hoort bij de inboedel?

Bij de inboedel horen spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord, zoals servies en beddengoed. Inboedel is automatisch tot maximaal 30% van de verzekerde waarde (max. € 35.000,-) meeverzekerd.
Niet bij de inboedel horen: horloges, camera’s, kostbaarheden, geld, geldswaardig papier en brillen. Mobiele telefoons zijn alleen verzekerd wanneer deze zich aan boord bevinden.

Wat houdt Pechhulp in bij mijn bootverzekering?

De boothulp is te vergelijken met de pechhulp voor uw auto. Bij uitval van de boot door een gedekte schade wordt bijvoorbeeld het vervoer van uw boot geregeld. Bij uitval van de schipper wordt een vervangende schipper voor u gezocht.

Is mijn bijboot meeverzekerd?

Afhankelijk van de hoofdboot is uw bijboot t/m € 5.000,- gratis meeverzekerd als deze op de is polis aangetekend, mits het motorvermogen van de motor van de bijboot niet meer dan 15 PK bedraagt.

Is mijn boot verzekerd in de winterstalling?

Uw boot is ook in de winterstalling verzekerd. Wilt u ervoor zorgen dat uw boot voldoende wordt beschermd tegen bevriezing? Verzekeraars eisen niet dat uw boot door een bedrijf winterklaar gemaakt wordt. Bij schade dient u aan te tonen hoe uw boot winterklaar gemaakt is.

Voor welk bedrag zijn bergingskosten meeverzekerd?

Kosten voor berging, lichten, opruiming zijn onbegrensd verzekerd.

Is slijtage meeverzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage of langzaam werkende invloeden van milieu of weer, zoals verroesting.

Wat betekent aftrek “nieuw voor oud”?

Aftrek “nieuw voor oud” betekent dat er bijvoorbeeld bij een mastbreuk geen nieuwe mast wordt betaald, maar alleen de waarde van de oude mast . Hiervoor wordt een aftrek berekend volgens de leeftijd en conditie van de mast. Na een auto-ongeluk worden bijvoorbeeld de kosten voor nieuwe banden ook niet uitgekeerd wanneer de banden al enkele jaren oud zijn.

Wat is een dagwaardeverzekering?

De dagwaarde is de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag vanwege waardevermindering door veroudering of slijtage. Bij een totaalverlies wordt de dagwaarde door een onafhankelijke expert vastgelegd.

Wat betekent eigen gebrek?

Een eigen gebrek is een schade veroorzaakt door het product zelf zoals een productie- of materiaalfout.
Bij de Cascoplus dekking is het eigen gebrek aan de boot of aan onderdelen en de gevolgschades meeverzekerd. Het eigen gebrek aan de voortstuwingsinstallatie van een originele scheepsmotor is tot 15 jaar verzekerd.
Bij de Casco dekking is alleen de gevolgschade van het eigen gebrek verzekerd. Dit geldt ook voor de voortstuwingsinstallatie als door het eigen gebrek één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan: aanvaren, brand, omslaan, ontploffing, schipbreuk, stranden, zelfontbranding, zinken of soortgelijke aan de boot overkomen evenementen.

Welke beveiligingseisen zijn van toepassing voor mijn boot, motor en trailer?

Lees hier welke beveiligingseisen van toepassing zijn bij uw bootverzekering:

De boot
Een open boot zoals een rubberboot, sloep, speedboot of bijboot moet met een goedgekeurde ketting en/of kabel met goedgekeurd slot vastgelegd worden.

De buitenboordmotor/het staartstuk (hekdrive)
Een buitenboordmotor moet met een goedgekeurd slot vastgemaakt worden.

 • Een buitenboordmotor die met knevels gemonteerd is: Met een goedgekeurd buitenboordmotorslot
 • Een buitenboordmotor die met bouten door de spiegel gemonteerd is: Met een goedgekeurd moerslot
 • Een staartstuk (hekdrive): Met een goedgekeurd staartstukslot/moerslot.

De trailer

 • Een boottrailer beveiligt u met een goedgekeurde wielklem en een goedgekeurd disselslot.
 • Staat uw boot op een trailer dan wordt de boot vastgemaakt met een goedgekeurd slot aan de trailer en de trailer wordt beveiligd met een goedgekeurd wielklem en een goedgekeurd disselslot.
 • Maakt u een korte stop, dan is een goedgekeurd disselslot voldoende. Deze maatregel geldt ook als de boot niet op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst.
  .

Stalling van uw boot

Voor de diefstaldekking is belangrijk dat de boot niet langs de openbare weg of binnen een straal van 15 meter hiervan gestald wordt, met uitzondering van de volgende situaties:

 • ligplaats direct voor het huis in het water
 • stalling op een afgesloten terrein/ruimte
 • stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
 • het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
 • het stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de boot vanuit de woning
 • een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer
 • beroving

(Zie punt 6 en 8 van de Algemene voorwaarden bootverzekering EM012017)

Goedgekeurde ketting/kabel en sloten welke door de verzekeraar geaccepteerd worden vindt u op de slotenlijst. Als Eerdmans klant ontvangt u 10% korting bij aankoop bij watersportbeveiliging.com.

Belangrijk is dat u uw motornummer van uw (buitenboord)motor, HIN-code van uw boot en chassisnummer van de trailer  aan ons heeft doorgegeven. Deze vindt u terug op uw polisblad.

Indien u hieraan niet kunt voldoen, neem contact met ons op.

Wat is een vonkvrije afzuigventilator?

Voor de motor wordt gestart moet er een ventilatie in werking treden die de motorruimte afzuigt zodat er geen brandbare of explosieve dampen in de motorruimte zich kunnen bevinden. Dit afzuigen moet gebeuren met een ventilatie systeem dat zelf geen vonkvorming kan veroorzaken.

Vaargebied

Kan ik mijn boot in Amsterdam verzekeren?

Wij kunnen een aansprakelijkheidsdekking voor boten in Amsterdam aanbieden. Wanneer uw boot bijvoorbeeld in een bewaakte jachthaven in Amsterdam ligt, kan deze ook tegen cascoschades verzekerd worden.

Tussen welke vaargebieden kan ik kiezen?

Er zijn verschillende vaargebieden die wij in overleg met u kunnen aanbieden.

 • Nederland (Nederland tot 5 zeemijlen uit de kust)
 • Europa (op alle rivieren en binnenwateren, evenals tijdens de vaart op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van de tot Europa behorende landen)
 • Zeevaart (Europa, als hierboven genoemd, inclusief op zee binnen het gebied begrensd door 63°N.B, 25°O.L., 15°W.L.en 45°N.B. (waaronder verstaan de gehele Oostzee, Finse Golf en Botnische Golf) gedurende de periode van 1 april tot 1 november van elk jaar)
 • Zeevaart+ (Europa, als hierboven genoemd, inclusief op zee binnen het gebied begrensd door 63°N.B, 30°O.L., 15°W.L.en 35°N.B. waaronder verstaan de gehele Oostzee, Finse Golf, Botnische Golf en Middellandse Zee) gedurende de periode van 1 april tot 1 november van elk jaar. Dit verzekeringsgebied wordt voor wat betreft de Middellandse Zee begrensd tot een straal van 20 zeemijlen uit de kust van Noord Afrika, met uitzondering van de Straat van Gibraltar.

Gebruik van de boot

Is de boot ook verzekerd wanneer mijn kind van 12 jaar met de boot vaart?

Afhankelijk van het type boot gelden verschillende minimumleeftijden. Heeft u bijvoorbeeld een zeilboot die korter is dan 7 meter, dan mag uw kind van 12 jaar er mee varen en is de boot ook verzekerd.
Minimumleeftijden voor het besturen van een boot:

 • Snelle motorboot: 18 jaar.
 • Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
 • Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar.
 • Zeilboot korter dan 7 meter en kleine roeiboten: geen minimumleeftijd.
Mogen ook andere personen uw boot gebruiken?

Verzekerd zijn de verzekeringnemer, de opvarende(n) en/of degene die met toestemming van verzekeringnemer gebruik maakt van de boot zonder betaling.

Is wedstrijdvaren meeverzekerd?

Verenigingswedstrijden zijn in principe meeverzekerd. Voor wedstrijden op zee geldt op de dag dat de wedstrijd plaatsvindt een verplicht eigen risico van 2% van de dagwaarde van het vaartuig met een minimum van € 250,- en een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis. Dit eigen risico is alleen van toepassing op tuigage.
Neemt u deel aan grotere, internationale wedstrijden? Dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Met wie moet ik contact opnemen voor hulpverlening op het water in Nederland?

Er is veel onduidelijkheid over bij wie men in Nederland voor hulpverlening (zonder spoed) terecht kan. Mocht u hulp nodig hebben op het water, zoals een motorstoring, een mastbreuk of heeft u een sleep nodig, dan kunt u alsnog contact opnemen met de KNRM: 088 – 999 6100 of via de KNRM Helpt-app.

Alleen in noodgevallen mag u nog de Kustwacht bellen via alarmnummer 0900 – 0111 of VHF kanaal 16.

Beveiliging en stalling

Aan welke voorwaarden moet de stalling van mijn boot voldoen?

Heeft u een open boot, dan dient uw boot met een goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot beveiligd zijn. Goedgekeurde kettingen/kabels en sloten vindt u in de slotenlijst.
Er is dekking langs of op de openbare weg als er sprake is van:
• een ligplaats direct voor het huis in het water
• stalling op een afgesloten terrein/ruimte
• stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
• het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
• het plaatsen/stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de boot vanuit de woning – een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer

Hoe dient u een buitenboordmotor te beveiligen?

Buitenboordmotor gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboord motorslot zie slotenlijst
Buitenboordmotor gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot zie slotenlijst

Hoe dient u een trailer te beveiligen?

Een trailer dient met een goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot beveiligd te worden zie slotenlijst.
Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst.

Het contract

Levert schadevrij varen korting op?

Bij Eerdmans ontvangt u direct 40% no-claim korting. De ervaring heeft geleerd dat een boot een emotionele waarde heeft en booteigenaren ermee in het algemeen heel voorzichtig omgaan. Om deze reden krijgt iedereen direct 40% no-claim-korting en wij hanteren geen terugval bij schade.

Kan ik mijn eigen risico verhogen en levert dit korting op?

Met een hoger eigen risico kunt u de premie van uw bootverzekering verlagen.

Ben ik verplicht om een bootverzekering af te sluiten?

Een bootverzekering is niet verplicht in Nederland. Wij adviseren u wel een verzekering af te sluiten, omdat u bij een aanvaring persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Een kleine boot kan bijvoorbeeld ook in uw AVP meeverzekerd zijn. Voor de zekerheid kunt u met uw AVP verzekeraar bellen.

Welke kosten worden bij een verzekering in rekening gebracht?

Bij de bootverzekering worden jaarlijks poliskosten van € 12,50 excl. assurantiebelasting in rekening gebracht. Voor wijzigingen van de polis betaalt u geen kosten. Bij een opzegging van de polis worden poliskosten van € 12,50 excl. assurantiebelasting gerekend.

Ik heb mijn boot verkocht. Wat moet ik doen?

Als u uw boot verkoopt, kunt u de verzekering (per mail) opzeggen.

Wij beëindigen dan de verzekering per de verkoopdatum met premierestitutie van de eventueel teveel betaalde premie.

Bij tussentijdse opzegging brengen wij € 15,13 poliskosten incl. assurantiebelasting in rekening.

Belangrijk: Indien de premie niet via automatisch incasso door ons werd afgeschreven, geef dan ook uw bankrekening aan ons door, waarop wij de eventueel teveel betaalde premie kunnen overmaken.

 

De koper wil de bootverzekering overnemen. Is dat mogelijk?

Uw bootverzekering kan niet worden overgenomen door de koper.

De koper dient zelf een verzekering af te sluiten.

De nieuwe eigenaar kan een nieuwe verzekering, indien gewenst snel en eenvoudig online via onze website aanvragen.

Wat moet ik doen bij overlijden van de verzekeringnemer?

Bij overlijden van de verzekeringnemer kunt u ons per mail hiervan met een overlijdensakte in kennis stellen. Graag met opgave van het e-mail/correspondentieadres en telefoonnummer van de contactpersoon.

De verzekering kan door ons worden overgezet op naam van de achterblijvende partner, wij nemen daarvoor contact met u op.

Wat moet ik doen als mijn dochter/zoon de verzekering wil overnemen?

Wilt u uw boot op uw zoon of dochter overdragen, dan kunt u ons per mail hiervan in kennis stellen.

Bij opgave van het mailadres van uw zoon/dochter, nemen wij contact met hem/haar op.

Verzekerde dekkingen recreatiewoning-verzekering

Waarvoor is uw recreatiewoning verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan uw recreatiewoning door alle van buiten komende onheilen zoals brand, inbraak, een boom die op het huis valt of een glazen douchedeur die plotseling door een te harde klap kapot gaat.

Welke waarde wordt bij een stacaravan verzekering uitgekeerd?

Een stacaravan is op basis van dagwaarde verzekerd. In de eerste 2 jaar is de aankoopwaarde verzekerd. Een nieuwe caravan is voor 2 jaar op basis van nieuwwaarde verzekerd.
Bij een chalet/recreatiewoning is het materiaal leidend, bijvoorbeeld:

 • Een recreatiehuis van steen met een harde dakbedekking is op basis van herbouwwaarde verzekerd.
 • Een recreatiehuis van kunststof of hout die jonger dan 10 jaar is, is ook op basis van herbouwwaarde verzekerd.
 • Een recreatiehuis van kunststof en hout in combinatie met een bitumen dakbedekking en ouder dan 5 jaar is verzekerd op basis van dagwaarde.
  Voor meer informatie raadpleeg de algemene voorwaarden recreatiehuisverzekering.
Wat hoort bij een recreatiehuis? Is ruitbreuk van ramen meeverzekerd?

Het recreatiehuis dat op uw polisblad beschreven is en de bij het recreatiehuis behorende schuur/tuinhuisje. Onderdeel zijn ook de deuren, ramen en ruiten, de fundering, eventuele zonnepanelen, hekken en onderdelen die vast zijn gemonteerd.

Ja, ruitbreuk is meeverzekerd.

Heeft u een stacaravan en wilt u uw tuinhuisje/schuur meeverzekeren? Geef dan de waarde van uw tuinhuisje apart op.

Kan ik een WA-dekking meeverzekeren?

Bij een stacaravan is de WA-dekking met een verzekerde som van € 500.000 per schadegebeurtenis standaard meeverzekerd. Bij een chalet/recreatiewoning kan de WA-dekking tegen een premietoeslag meeverzekerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

In welke landen kan een stacaravan/recreatiewoning verzekerd worden?

Wij kunnen stacaravans/recreatiewoningen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland binnen 100 km van de Nederlandse/Duitse grens aanbieden.

Is overstroming meeverzekerd?

U bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Waterschade door overstroming is niet altijd verzekerd. Onder andere schade door water dat (gedeeltelijk) afkomstig is van zee of binnenwater doordat een primaire waterkering bezwijkt, overloopt of faalt vergoeden wij niet. Staat je recreatiewoning in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.

U vindt een overzicht van alle primaire waterkeringen in het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen https://waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/norm.

 

Wat is het verschil tussen een stacaravan, chalet of recreatiehuis?

Het verschil tussen een stacaravan en een chalet en het verschil tussen een recreatiehuis en chalet is niet altijd duidelijk. Om deze reden leggen wij hier de verschillen uit.

Stacaravan – chalet
Een stacaravan is een standaardproduct waarbij u tussen verschillende modellen, met vaste inrichting, kunt kiezen. Stacaravans worden hoofdzakelijk in de zomer gebruikt en hebben minder goede isolatie. In principe kunnen ze (makkelijk) vervoerd worden.

Een chalet wordt naar uw wensen op maat gemaakt. U bepaalt de grootte van de kamers. De kwaliteit van de bouwmaterialen is meestal beter en u kunt ook in de winterperiode in uw chalet verblijven. Meestal zijn de wanden van hout of kunststof. Het chalet kan, indien nodig, verplaatst worden.

Chalet – recreatiehuis
Een recreatiehuis is op een vaste fundering gebouwd en kan een 2e verdieping hebben, de wanden zijn van steen of hout. Heeft uw vakantieobject houten buitenmuren, maar geen vaste fundering, dan is het een chalet.

 

Gebruik van de recreatiewoning

Kan ik verhuur meeverzekeren?

Wanneer u uw stacaravan of recreatiewoning particulier verhuurd, kunnen wij de dekking verhuur meeverzekeren. Op het polisblad wordt met een clausule vermeld dat verhuur van uw stacaravan/recreatiewoning meeverzekerd is.

Heeft u een recreatiewoning die u verhuurt? Denk om een WA-dekking. De WA-dekking kan tegen premietoeslag meeverzekerd worden. Bij een stacaravan is de WA-dekking automatisch meeverzekerd.

Betalingsachterstand

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om uw premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten uw premie over te maken. In beide gevallen heeft u een betalingsachterstand.  Wij sturen u dan een betalingsherinnering.

Wilt u uw openstaande premie direct betalen? Dan kun u dat doen via rekeningnummer: NL76ABNA0581034333 Vermeld daarbij altijd uw polisnummer of klantnummer.

Lukt het u niet om uw premieachterstand in één keer te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Neem dan even contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0514 56 36 81.

 

 

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand hebt?

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt u betalingsachterstand op en lopen de aanmaningskosten op. Uiteindelijk kan een incassobureau het van ons overnemen.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van uw verzekering. In de brief staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

 

U heeft betaald. Wanneer bent u weer verzekerd?

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij uw achterstallige premie hebben ontvangen.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist.

Zo stelt u een automatische incasso in.

Stuur een e-mail naar [email protected]. Geef daarin aan dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in uw mail uw volledige naam, uw adresgegevens, uw rekeningnummer en het polisnummer van uw verzekering.